)
AT +43 7243 90600 │ PL +48 42 718 8100

Poufność danych

Polityka prywatności

My, spółka Greiner MULTIfoam Sp. z o.o., ul. Adamówek 37B, 95-035 Ozorkow´, prowadzimy niniejszą witrynę internetową w charakterze platformy do przekazywania użytkownikom informacji oraz do nawiązywania kontaktu w różnych sprawach, takich jak podania o pracę, sponsoring, tematy natury ogólnej. Cieszymy się, że odwiedziłeś(-łaś) naszą witrynę.
Pragniemy, aby nasz serwis był jak najbardziej efektywny i wygodny dla użytkownika, dlatego stale go ulepszamy. Jednocześnie chcemy, aby użytkownicy tego serwisu czuli się w pełni poinformowani i bezpieczni.
Dlatego zobowiązujemy się do poszanowania prywatności użytkowników, ich dóbr osobistych i prawa do ochrony danych osobowych, do poufnego traktowania danych użytkowników oraz do tego, że ich dane nie będą zapisywane ani wykorzystywane w sposób potajemny.
Niniejsza Polityka prywatności jest dokumentem aktualnie obowiązującym, datowanym na maj 2018 roku. Poprawki niniejszej Polityki prywatności będą publikowane w tym miejscu i będą obowiązywały od daty ich publikacji.

 

1. Podjęte środki

 • Na bieżąco kontrolujemy przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności.
 • W zakresie przetwarzania danych gwarantujemy należytą przejrzystość.
 • Gwarantujemy, że nasza witryna internetowa jest zgodna z najnowszym stanem techniki.
 • Dane użytkowników zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa, gdy mamy w tym prawnie uzasadniony interes lub gdy użytkownik udzieli nam odpowiedniej zgody.
 • Danych osobowych użytkowników nie przekazujemy podmiotom trzecim spoza naszego koncernu, chyba że wymagają tego przepisy prawa, lub że otrzymamy wcześniej zgodę użytkownika.
 • W szczególności dane osobowe przesyłane nam przez użytkowników drogą elektroniczną (i ewentualnie odsyłane przez nas z powrotem) są bez wyjątku należycie szyfrowane w celu ich zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych – o ile użytkownik korzysta z formularzy kontaktowych znajdujących się na naszych stronach. Aby zobaczyć nasz certyfikat szyfrowania, wystarczy dwukrotnie kliknąć na symbol kłódki w pasku adresu przeglądarki internetowej.
 • Nasze strony internetowe nie tworzą spersonalizowanych profili użytkowników.

 

2. Oświadczenie w sprawie obowiązków informacyjnych

Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas wizyty użytkownika na naszej stronie – w zależności od funkcji, z których korzysta w naszym serwisie – zapisujemy jego dane osobowe. Po pierwsze użytkownik przekazuje nam automatycznie określone dane, dzięki którym możemy np. ustalić liczbę odwiedzin naszej strony. Po drugie użytkownik może nam celowo przekazać określone dane, aby nawiązać z nami kontakt (korespondencja, podania o pracę, sponsoring).
Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych, tylko w takim zakresie i w takim celu, w jakim użytkownik nam je przekazał.

Usunięcie danych

Zapisane przez nas dane osobowe użytkownika zostaną usunięte, gdy użytkownik wycofa swoją zgodę na ich przechowywanie, gdy dane przestaną być niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zapisane, lub gdy przechowywanie danych okaże się niezgodne z przepisami prawa. Dane przechowywane w celach rozliczeniowo-księgowych nie podlegają usunięciu na żądanie użytkownika.

 

3. Adresy IP, pliki dziennika

Podczas każdej wizyty użytkownika w naszej witrynie internetowej jego adres IP wraz z innymi danymi jest przesyłany na serwer. Jest to konieczne z przyczyn technicznych, aby odpowiedź z serwera mogła zostać przekazana użytkownikowi. Adres IP jest nadawany każdemu użytkownikowi przez dostawcę internetu w chwili połączenia się z internetem. Dostawca internetu przez określony czas może stwierdzić, jaki adres IP był przypisany do konkretnego użytkownika w danej chwili. A zatem przynajmniej teoretycznie możliwe jest ustalenie tożsamości użytkownika w drodze zapytania dostawcy internetu.
Ze względu na kontrolę bezpieczeństwa systemu, zabezpieczenie przed atakami hakerskimi i możliwość wykrycia sposobu ewentualnego włamania, a także z uwagi na techniczną administrację systemu oraz optymalizację funkcjonalności w naszej witrynie internetowej protokołowane są pliki dziennika ( adres IP i inne dane – data i godzina zapytania, nazwa i adres URL pobranego pliku, ilość przesłanych danych, informacja, czy zapytanie było skuteczne, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym użytkownika, a w przypadku przekierowania przez link – adres strony, z której użytkownik został przekierowany). Wgląd do plików dziennika jest udostępniany tylko w uzasadnionych okolicznościach lub gdy istnieje podejrzenie naruszenia przepisów prawa. Dane mogą zostać przekazane organom ścigania tylko w przypadku ataku hakerskiego. W pozostałym zakresie dane nie są ujawniane osobom trzecim. Nie są one przechowywane długotrwale, lecz usuwane po 6 miesiącach.

 

4. Pliki cookie

Informacje o plikach cookie

Stosujemy pliki cookie, aby zwiększyć wygodę użytkownika oraz uzyskać informacje o sposobie wykorzystywania naszej strony.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane do przeglądarki internetowej użytkownika i zapisywane lokalnie na jego komputerze. Pliki te po pierwsze sterują wyświetlaniem się naszej witryny internetowej i jej obsługą. Pod drugie pliki cookie dostarczają nam przydatne informacje o korzystaniu z naszych stron internetowych. Niektóre z plików cookie są zapisywane jedynie tymczasowo, a po zamknięciu przez użytkownika przeglądarki są usuwane. Inne z nich (tzw. stałe pliki cookie) są zapisywane na dłuższy czas lub trwale – do upływu terminu ważności lub do ich ręcznego usunięcia przez użytkownika z pamięci przeglądarki.
Termin ważności plików cookie stosowanych przez Greiner MULTIfoam Sp. z o.o. wynosi maksymalnie dwa lata, chyba że w specjalnym opisie plików cookie podano inaczej. Po upływie dwóch lat pliki cookie są automatycznie usuwane. Niezależnie od tego użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie usunąć pliki cookie ręcznie.

Jak mogę zarządzać plikami cookie?

W nowoczesnych przeglądarkach internetowych istnieje możliwość określenia, np. w zakładce „Bezpieczeństwo/ Polityka prywatności” (zależnie od producenta), jak przeglądarka ma traktować pliki cookie. Użytkownik może np. otrzymywać ostrzeżenie za każdym razem, gdy nastąpi próba zapisania plików cookie w jego przeglądarce. Możliwe jest także częściowe lub całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików cookie. Ponadto dla wielu przeglądarek są dostępne specjalne rozszerzenia (add-on), umożliwiające selektywne blokowanie określonych plików cookie. Stosowanie takich rozszerzeń wiąże się jednak z otrzymywaniem komunikatów o błędzie w trakcie wyświetlania określonych stron internetowych.

Jak mogę uniemożliwić zapisywanie plików cookie?

Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej; zaznaczamy jednak, że niektóre funkcje naszej witryny mogą być wówczas całkowicie lub częściowo niedostępne.

 

5. Informacje o pobieraniu danych dla celów statystycznych

Polityka prywatności Google Analytics
Warunki użytkowania Google Analytics

Nasza witryna stosuje Google Analytics, serwis analizujący ruch na stronach internetowych, udostępniany przez spółkę Google Inc. („spółka Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe, zapisywane na komputerze użytkownika i służące do analizowania sposobu korzystania przez niego z witryny (zob. Pliki cookie).
Zgromadzone przez pliki cookie informacje o korzystaniu z tej witryny (w tym adres IP użytkownika) są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i zapisywane na nim.
Ponieważ w naszej witrynie jest włączona anonimizacja adresów IP, spółka Google skraca adres IP użytkownika przed wysłaniem go na serwer (tzw. IP-masking, funkcja „anonymizeIp”).
Tylko w sytuacjach wyjątkowych na serwer firmy Google może zostać wysłany pełny adres IP, który tam zostanie skrócony.
Spółka Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania z naszej witryny, do generowania dla nas, jako operatora witryny, raportów o zachowaniu użytkowników, oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny i internetu. Spółka Google może przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile wymagają tego przepisy prawa lub jeśli podmioty te przetwarzają dane na zlecenie spółki Google.
Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik może ponadto zablokować gromadzenie i przetwarzanie przez spółkę Google danych dotyczących korzystania przez niego z witryny, generowanych przez pliki cookie (w tym adresu IP), pobierając i instalując dostępną pod poniższym linkiem wtyczkę do przeglądarki.
Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Analytics oraz ochrony danych osobowych jest dostępnych tutaj lub tutaj.

 

6. Udostępnianie treści na Twitterze

Niniejsza witryna internetowa korzysta z wtyczek lub innych funkcji sieci społecznościowej Twitter. Ze względu na ochronę danych osobowych są one domyślnie nieaktywne. Użytkownik, który chce z nich korzystać, musi je samodzielnie aktywować. Przed aktywowaniem wtyczek lub funkcji prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami o serwisie:

Twitter

Na naszych stronach są zintegrowane funkcje serwisu Twitter. Ich dostawcą jest spółka Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystanie z serwisu Twitter i funkcji „Re-Tweet” powoduje, że odwiedzane przez użytkownika strony internetowe są kojarzone z jego kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom tego serwisu. Jednocześnie serwisowi Twitter przekazywane są dane. Informujemy, że jako operator niniejszej witryny nie otrzymujemy informacji o przesyłanych treściach ani o ich wykorzystaniu przez serwis Twitter. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności Twittera pod adresem: http://twitter.com/privacy. Ustawienia ochrony danych w serwisie Twitter możesz zmienić w ustawieniach swojego konta.

 

7. Usługodawcy – podmioty przetwarzające – firmy partnerskie

Niektóre z naszych usług, związanych na przykład z ulepszaniem, konserwacją i aktualizacją naszej witryny internetowej, świadczymy wspólnie z firmami partnerskimi. Współpracujemy wyłącznie z partnerami, którzy gwarantują bezpieczeństwo powierzonych im danych osobowych użytkowników.

 

8. Kontakt (prawo do informacji oraz sprostowania danych)

Informujemy, że użytkownik ma prawo w dowolnym momencie:

 • das Recht haben, Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten von Ihnen bei uns verarbeitet werden
  (siehe im Detail Art 15 DSGVO);
 • • zażądać od nas informacji, jakie dane o nim są przez nas przetwarzane (por. art. 15 RODO);
  • zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych (por. art. 16 RODO);
  • zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (por. art. 18 RODO);
  • zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych (por. art. 21 RODO);
  • skorzystać z prawa do przeniesienia danych osobowych (por. art. 20 RODO).

Jeśli wbrew oczekiwaniom doszłoby do naruszenia praw użytkownika w zakresie ochrony danych, użytkownik może wnieść skargę do organu ochrony danych (dla Polski: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: [email protected]).

Odwołanie zgody

Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę, na podstawie której przetwarzamy jego dane osobowe, korzystając z jednego z wymienionych poniżej kanałów komunikacji. Odwołanie zgody nie narusza zgodności z prawem czynności przetwarzania danych, których dokonaliśmy na podstawie zgody do chwili jej wycofania.

Kontakt

Prosimy o kontakt pod poniższym adresem

 • w razie pytań związanych z przetwarzaniem, przekazywaniem, wykorzystywaniem oraz ochroną i bezpieczeństwem danych osobowych,
 • w razie chęci odwołania zgody,
 • w razie chęci dochodzenia praw i roszczeń związanych z ochroną danych (np. wniosek o udzielenie informacji),
 • w razie uwag lub ewentualnych skarg dotyczących ochrony danych.

Greiner MULTIfoam Sp. z o.o.
ul. Adamówek 37B
95-035 Ozorków

Dodatkowo dostępne są poniższe kanały komunikacji:

Telefon: +48 42 718 81 00
Mail: office.ozorkow(at)greiner-multifoam.com