) page.22221 = TEXT page.22221.value (
AT +43 7243 90600 │ PL +48 42 718 8100
Schaumstoffschneidereste

O nas

Greiner MULTIfoam jest jednym ze światowych liderów w produkcji wysokiej jakości pianek wtórnie wiązanych oraz prowadzi działalność operacyjną w czterech lokalizacjach w Europie. Jesteśmy samodzielną częścią działającego na arenie międzynarodowej koncernu Greiner, którego centrala znajduje się w Kremsmünster w Austrii.

Główna działalność naszych zakładów w Austrii i w Polsce polega na produkcji wysokiej jakości pianek wtórnie wiązanych na bazie niewykorzystanych ścinek z pierwotnej pianki poliuretanowej. Nasze pianki znajdują zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, sportowym, budowlanym, obuwniczym i meblowym.

Drugim profilem naszej działalności jest produkcja wysokiej jakości materiałów z korka, korka gumowego oraz czystej gumy w naszym zakładzie w Niemczech – GuKoTech GmbH. Produkty te są wykorzystywane w ochronie budynków, zabezpieczaniu ładunków, wytłumianiu dźwięków, akustyce wnętrz i izolacji akustycznej od dźwięków uderzeniowych.

Ponad 40 lat doświadczenia w technologii recyklingu sprawia, że jesteśmy specjalistami w dziedzinie ekologicznego traktowania środowiska i jego zasobów. Dzięki recyklingowi surowców wtórnych powstają nowe, wysokiej jakości produkty.

Rosnące wymagania jakościowe w odniesieniu do emisji, właściwości mechanicznych, jak również zapotrzebowanie na dostawy zgodne z zapotrzebowaniem klienta stało się mocną stroną Greiner MULTIfoam.

Jako producent wysokiej jakości pianki wiązanej jesteśmy niezawodnym partnerem dla wszystkich zainteresowanych stron – klientów, dostawców, pracowników, właścicieli, społeczeństwa.

Greiner AG

Greiner MULTIfoam jest częścią Greiner Foam International, jednej z czterech firm grupy Greiner, i dzięki temu może strukturalnie i finansowo korzystać ze stabilnej sieci.

Firma Greiner została założona w 1868 r. w Niemczech, a w 1899 r. w Austrii i od tego momentu jest w 100 procentach własnością rodzinną. Podstawę nieustannego rozwoju stanowi różnorodność produktów i rynków, która wyróżnia tę grupę przedsiębiorstw.

Jako Greiner Holding AG (GHO) grupa Greiner składa się z 4 operacyjnych filarów (Greiner Packaging International, Greiner Bio-One International, Greiner Foam International, Greiner Extrusion Group). Spółki filarowe prowadzą łącznie 139 zakłady (miejsca produkcji i dystrybucji) na całym świecie.

Misja

Nasi klienci – Customer first
Klienci są dla nas cennym partnerem, którego potrzeby chcemy realizować, dostarczając optymalne rozwiązania produktowe. Nieustanne innowacje, najwyższa jakość, najnowsze technologie i niezwykle krótkie czasy dostawy stanowią naszą przewagę konkurencyjną oferowaną klientom.
Nasi pracownicy

Ludzie dążący do poszanowania wartości, zaufania i przedsiębiorczego myślenia są podstawą dalszego rozwoju, zarówno osobistego, jak i zawodowego.

Technologia

Najnowocześniejsze zakłady produkcyjne gwarantują profesjonalne oraz fachowe podejście w rozwiązywaniu problemów. Inwestycje w badania i rozwój oraz nieustanne zwiększanie kompetencji naszego know-how są kluczem do osiągnięcia przez nas pozycji lidera na rynku.

Zrównoważony rozwój - dla czystego środowiska

Produkcja uwzględniająca ochronę środowiska oraz bezkompromisowe przestrzeganie prawa należą do naszych priorytetów.

Compliance

Podstawę naszego systemu compliance stanowi Kodeks postępowania Greiner AG.

Zgodnie z naszym Kodeksem postępowania, który przewiduje zachowanie szacunku i zaufania do naszych klientów, partnerów biznesowych i pracowników, jak też dążenie do realizacji wyznawanych wartości, angażujemy się w pełni w filozofię firmy Greiner. Zakłada ona lojalność, odpowiedzialność, otwartość i wytrwałość we wszystkim co robimy. Kluczowa zasada naszego zespołu MULTIfoam brzmi:

Żyjemy naszymi wartościami i postępujemy etycznie i zgodnie z prawem!

Nasz kodeks postępowania jest oczywiście dostępny do wglądu również dla naszych klientów i partnerów biznesowych w zakładce Do pobrania.

Jakość i certyfikaty

Jakość i certyfikaty

Zarządzanie jakością stanowi u nas zintegrowany na stałe element procesu, którego celem jest nieustanne optymalizowanie naszych usług.

Jakość naszych produktów kontrolujemy stale w naszych zakładowych laboratoriach kontrolnych.

Dzięki włączeniu dostawców do naszej polityki jakości zapewniamy, że wytwarzane przez nas produkty odpowiadają naszym wytycznym jakościowym.

Przestrzeganie regulacji i przepisów prawnych jest dla nas normą

Nasze lokalizacje w Austrii i w Polsce posiadają certyfikat ISO 9001. Nasze certyfikaty są dostępne w zakładce Do pobrania.

Innowacje

Wspólnie z naszymi klientami, partnerami i uniwersytetami zamieniamy nasze innowacyjne pomysły w wymagające i gotowe do produkcji seryjnej produkty.

Chętnie realizujemy specjalne życzenia klientów, jak np. kolorystyka, przewodnictwo elektryczne i niewielka emisja.

Środowisko

Celem naszej polityki środowiskowej jest wniesienie wkładu w zrównoważony rozwój społeczeństwa i jego otoczenia.

Wykorzystywane w toku produkcji materiały są systematycznie ewaluowane i poddawane ocenie ryzyka bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska.

Nasze produkty z pianki wtórnie wiązanej są ekologiczne. Nie zawierają one substancji niebezpiecznych dla środowiska, nadają się do recyklingu, są neutralne dla wód powierzchniowych i mogą być utylizowane z odpadami domowymi.

Nasze lokalizacje w Austrii posiadają certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14 001. Nasze certyfikaty są dostępne w zakładce Do pobrania.

Wszyscy pracownicy biorą udział w tym zobowiązaniu.

Jesteśmy częścią zespołu, posiadającego świadomość ekologiczną.

Dipl.-Ing.(FH) Marcus Ehrentreich

Dyrektor zarządzający, Greiner MULTIfoam